A villanyszerelő képzések gyakorlati óráira és a szakmai vizsgák megtartására a veszélyhelyzet végét követően kerül sor!

!!!FONTOS!!! A veszélyhelyzetet követően:
– az online oktatás, kontaktórás jelenléti képzésre vált át!
– a gyakorlati oktatásokat székesfehérvári villanyszerelő 
tanműhelyünkben szervezzük meg!
Kérdéseik esetén kérjük keressenek minket bizalommal: 06-30/859 2080, 06-30/362-8298, 06-20/962-40-96

Nincsenek váratlan, rejtett kiadások! — Részletfizetési lehetőség! — Felszerelt, korszerű Tanműhely!

Villanyszerelő OKJ tanfolyam

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A023
A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04

Indulás

2020.06.08. – hétfői

Kontaktórás helyszín

Székesfehérvár
Piac tér 4-8.
(OKVI Központ)

Ütemezés

hétköznap
15:00-tól

Teljes költség*

1×45.000.- Ft + 7×50.000.- Ft
(összesen: 395.000.- Ft)

*Tartalmazza az oktatás (elmélet+gyakorlat+tankönyv) és a
vizsgáztatás (modulzáró+OKJ vizsga) teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolatfelvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Villanyszerelő képzésünk részletei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8 általános),
vagy ennek hiányában a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt kiadó rendeletben
az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Szakmai előképzettség: 

Előírt gyakorlat: 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 30%

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

A szakképesítés legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés betölthető munkakör(ök)
7624Épületvillamossági szerelő, villanyszerelőÉpületvillany-szerelő
Épületvilágítás-szerelő
Karbantartó villanyszerelő

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni
 • adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni
 • LAN és WAN hálózatokat használni
 • terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni
 • fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni
 • villamos és mechanikai kötéseket készíteni
 • kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél
 • csatlakozó vezetéket létesíteni
 • fogyasztásmérő helyet kialakítani
 • lakás és épület elosztó berendezést szerelni
 • erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni
 • épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani
 • világítási berendezést szerelni
 • szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint
 • kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni
 • víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni
 • külső villámhárító berendezést szerelni
 • belső villámvédelmet kialakítani
 • üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni
 • ipari energia elosztó hálózatot szerelni
 • ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni
 • kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni
 • vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni
 • fotovoltaikus berendezést szerelni
 • ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani
 • egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
10007-12Informatikai és műszaki alapok
10023-12Épületvillamossági szerelés
10024-12Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
11497-12Foglalkoztatás I.
11499-12Foglalkoztatás II.
11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10007-12

Informatikai és műszaki alapok
írásbeli

10023-12
Épületvillamossági szerelés

gyakorlati
10024-12
Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
gyakorlati
11497-12
Foglalkoztatás I.
írásbeli
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján készítse el egy világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kapcsolási feladatát. Villamos berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján végezze el egy villamosgép-vezérlő berendezés szerelését. A hálózaton illetve berendezésen végezzen villamos méréseket és azt dokumentálja

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, helyiség villamos áramköreit. A megadott dokumentáció alapján a villamos áramkörök tervezése történhet az áramkörök vizsgázó általi önálló kialakításával vagy a részlegesen megadott áramkörök szakszerű kiegészítésével. Készítsen a feladathoz kapcsolódó számításokat. Határozza meg a munkatevékenység technológiai sorrendjét és a szükséges anyagokat, eszközöket.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10023-12 Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%