OKJ-s szakmai képzések gyakorlati órái és a szakmai vizsgák megtartására a veszélyhelyzet végét követően kerül sor!

!!!FONTOS!!! A veszélyhelyzetet követően:
– az online oktatás, kontaktórás jelenléti képzésre vált át!
– a gyakorlati oktatásokat 
tanműhelyeinkben szervezzük meg!
Kérdéseik esetén kérjük keressenek minket bizalommal: 06-30/859 2080, 06-30/362-8298, 06-20/962-40-96

Villámvédelmi felülvizsgáló

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A030
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 16

Indulás

2020. április 25. – ONLINE

Kontaktórás helyszín

Székesfehérvár

Időtartam

100 tanóra

Teljes költség*

158.500.- Ft

*Tartalmazza az oktatás (elmélet+gyakorlat+tankönyv) és a vizsgáztatás
(modulzáró+OKJ vizsga) teljes költségét! Nincsenek váratlan, rejtett kiadások!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolat felvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 100

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: –

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú erősáramú végzettség,
és a “Továbbá szakmai előképzettségként . . .”  – kattintásra legördülő –  fejezetben foglaltak.

Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 90%

Gyakorlati képzési idő aránya: 10%

Továbbá szakmai előképzettségként a következők fogadhatók el (kattintson ide):

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

 •              625 számú Villanyszerelő,
 •              503 számú Villanyszerelő,
 •              505 számú Villanyszerelő leágazásai
 •              505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
 •              505-2 Épületvillamossági szerelő,
 •              505-3 Vasút villamossági szerelő,
 •              505-4 Villamoshálózat-szerelő,
 •              506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 •              07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 •              33 5216 03 számú Villanyszerelő,
 •              33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

 •              (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
 •              (36.) Épületvillamossági technikus,
 •              (42.) Villamos gép és berendezési technikus,
 •              (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 •              52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
 •              52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 •              52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,
 •              07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,
 •              54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

 •              villamos energiaipari munkák végzésére képesít,
 •              villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;
 •              az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
 •              villamos művek,
 •              villamos gépek,
 •              villamos energetika,
 •              épületvillamosítás,

amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből

 •              Elosztó berendezések és védelmek
 •              Védelmek és automatikák
 •              Túláramvédelem
 •              Kapcsolástechnika
 •              Nagyfeszültségű technika és berendezések
 •              Szigeteléstechnika
 •              Villamos művek
 •              Villamosenergia-átvitel
 •              Villamos energetika
 •              Villamosenergia-ellátás
 •              Villamos gépek és alkalmazások
 •              Villamos energia kisfeszültségű készülékei
 •              Villamos kapcsolókészülékek
 •              Villamos készülékek
 •              Energetikai villamos készülékek és berendezése
 •              Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
 •              Épületenergetika

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
7524Épületvillamossági szerelő, villanyszerelőVillámvédelmi felülvizsgáló

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 előtt kiadott jogszabály, illetve az MSZ 274 szabványsorozat alapján létesítettek
 • megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek)
 • a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, ellenőrizni az épületek, építmények villámvédelmi csoportosítását, különös tekintettel a változásokra
 • összevetni a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát a tervezettel
 • ellenőrizni, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előírt értékeknek
 • ellenőrizni az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot)
 • villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációját ellenőrizni
 • felülvizsgálói jelentést készíteni
 • felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 után kiadott jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesítettek
 • új létesítésnél megvizsgálni és dokumentálni a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeit
 • megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)
 • a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső – belső) változására
 • megállapítani az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS)
 • megállapítani az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS)
 • áttekinteni a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizni, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabály követelményeinek
 • ellenőrizni az előbbiek alapján villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályát
 • ellenőrizni, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria)
 • ellenőrizni, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások)
 • ellenőrizni a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)
 • földelési ellenállás-méréssel ellenőrizni a földelések megfelelőségét
 • ellenőrizni a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet
 • szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni
 • a norma szerint létesített villámvédelem esetén bemenő dokumentációk hiányában visszautasítani a feladatot, egyébként
 • minősítő iratot készíteni

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
11298-12Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
11299-12Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11298-12

Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
írásbeli
11299-12Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:
Megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt
Felülvizsgálja a külső és belső villámvédelmi berendezéseke
A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti
Ellenőrzi és értékeli a villámvédelmi rendszer műszaki állapotát
Földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét
Ellenőrzi a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet
Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata tesztfeladat
A vizsgafeladat ismertetése (központilag összeállított tesztfeladat):
A szakterületet érintő korábbi és hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
A villámvédelmi tervdokumentáció minimális tartalma
Az alkalmazható szerkezeti megoldások és anyagok, korrózió
Villámvédelmi szintek és osztályok
Felülvizsgálói jelentés vagy minősítő irat tartalmi követelményei
A villámcsapás káros hatásai
Földelési ellenállás és talaj fajlagos ellenállás mérése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.