Villamos alállomás kezelő

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A053
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 11

Indulás

2020.05.05. – ONLINE

Helyszín

Székesfehérvár

Időtartam

160 tanóra

Teljes költség*

248.500.- Ft

*Tartalmazza az oktatás és a vizsgáztatás teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezési űrlap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolat felvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160-240

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: –

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség

Előírt gyakorlat: Minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 70%

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
7343Elektromos hálózat szerelő, javítóHálózat szerelő, üzemeltető

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A villamos alállomás kezelő feladata a kis-, közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábeles elosztóhálózat üzemeltetése, a hálózatok állapotának ellenőrzése, a hálózati kapcsolások végrehajtása tervezett munkák és üzemzavarok esetén, az üzemzavarok okainak felismerése és a hibák elhárítása.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • alállomás ellenőrző bejárást végezni,
 • alállomás állapotellenőrző bejárást végezni, mérni az állomás villamos paramétereit,
 • dokumentálni az ellenőrzések eredményét,
 • üzemi naplót vezetni,
 • ellátni a helyszíni felügyeletet alállomási munkákhoz,
 • készülékek üzemállapotát ellenőrizni,
 • alállomást üzemeltetni,
 • meghibásodott berendezés helyreállítását végezni,
 • feszültségmentesítési utasítást készíteni,
 • kapcsolási sorrendet készíteni,
 • végrehajtani a feszültségmentesítést üzemirányítói utasításra,
 • üzemzavar behatárolását végezni,
 • végrehajtani a munkaterület átadás-átvételét,
 • védelmek, automatikák jelzéseit leolvasni, értelmezni,
 • üzemzavar okait felismerni, elvégezni a hibás berendezés javítását, helyreállítását,
 • kommunikálni az üzemirányítókkal,
 • munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat,
 • betartani az érintésvédelmi és az üzemeltetési szabályokat.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
11286-12Műszaki ügyvitel
11287-12Villamosalállomás-ellenőrzés, -kezelés

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11286-12Műszaki ügyvitelírásbeli
11287-12Villamosalállomás-ellenőrzés, -kezelésszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villamos állomáskezelő komplex gyakorlati feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó előre meghatározott villamos mérési feladatot végez.
A feladat lehet áram, feszültség, földelési ellenállás, hurokimpedancia mérés.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villamos állomáskezelő komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Elektrotechnikai alapismeretek, alállomás üzemeltetés biztonságtechnikai és jogszabályi kérdései, kapcsolási sorrend készítés alállomási feszültségmentesítéshez, munkaterület átadás, átvétel szabályai.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Villamos állomáskezelő komplex szóbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%