Számítógépes adatrögzítő

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A011
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 31 346 02

Indulás

érdeklődjön!

Helyszín

érdeklődjön!

Időtartam

érdeklődjön!

Teljes költség*

érdeklődjön!

*Tartalmazza az oktatás és a vizsgáztatás teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolatfelvételt szolgálja!

  • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség:  alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az  Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
4114Adatrögzítő, kódolóAdatrögzítő
Adatrögzítő adminisztrátor
Pénzintézeti adatrögzítő
Számítógépes adatrögzítő
4112Általános irodai adminisztrátorAdminisztrációs ügyintéző
Dokumentációs ügyintéző
4113Gépíró, szövegszerkesztőGépíróasszisztens
Számítógépes szövegszerkesztő

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési feladatokat végez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

  • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
  • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
  • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
  • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában;
  • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni;
  • iratokat és dokumentumokat kezelni;
  • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
  • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
12082-16
12084-16
Gépírás és irodai alkalmazások
Üzleti kommunikáció és protokoll

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma:megnevezése:a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége:
12082-16
12084-16
Gépírás és irodai alkalmazások
Üzleti kommunikáció és protokoll
írásbeli
szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával, 170 leütés/perc sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önállóan fogalmazza meg, vagy jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%