Szakszolgálati FAM szerelő
OKJ tanfolyam

(Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés)
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő képzéshez kérjük kattintson IDE!

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A060
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 10
A képzést 2020. novemberében tervezzük indítani! 

Indulás

2020. november 8.

Helyszín

Budapest

Ütemezés

vasárnapi napokon!

Teljes költség*

129.500.- Ft

*Az ár tartalmazza az oktatás (elmélet+gyakorlat), a FAM egyéni védőeszközök +
szerszámok használatát, és a vizsgáztatás (modulzáró+OKJ vizsga) teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolatfelvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

FAM képzéseink támogatói:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 40

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: –

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú erősáramú végzettség,
és a “Továbbá szakmai előképzettségként
. . .”  – kattintásra legördülő –  fejezetben foglaltak.

Előírt gyakorlat: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Továbbá szakmai előképzettségként a következők fogadhatók el (kattintson ide):

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján:

 • 625 számú Villanyszerelő,
 • 503 számú Villanyszerelő,
 • 505 számú Villanyszerelő leágazásai,
 • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
 • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
 • 505-3 Vasútvillamossági szerelő,
 • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,
 • 506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján:

 • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
 • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

 • (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
 • (36.) Épületvillamossági technikus,
 • (42.) Villamosgép és berendezési technikus,
 • (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján,

 • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
 • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 • 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
 • 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,
 • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

 • villamosenergiaipari munkák végzésére képesít,

Mérnök:

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

 • villamos művek,
 • villamos gépek,
 • villamos energetika,
 • épületvillamosítás,

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
7343
Elektromoshálózat-szerelő, -javító

Szakszolgálati FAM szerelő

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakszolgálati FAM szerelő feladata létesítési, üzemzavar megelőzési és javítási, karbantartási feladatok végzése kisfeszültségű (váltakozó-, egyenfeszültségű) villamos védelmi és irányítástechnikai, segédüzemi hálózatokon és berendezéseken, azok kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • készüléket cserélni reléállványon, vezénylőn
 • kisfeszültségű sínezések kötéseit ellenőrizni, új kötéseket létesíteni, kötéseket megszüntetni
 • készüléket cserélni segédüzemi berendezéseken
 • munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
 • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
 • betartani az érintésvédelmi szabályokat
 • baleset esetén az előírások szerint eljárni

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
11285-12
Szakszolgálati FAM szerelés

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11285-12
Szakszolgálati FAM szerelés

gyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

1. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: Szakszolgálati FAM szerelés
A vizsgafeladat ismertetése:
Kiválasztott FAM tevékenységet hajt végre

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás az Országos FAM Bizottság gondozásában összeállított feladatbank kérdéseiből
összeválogatott tesztsor kérdéseire
A vizsgafeladat ismertetése:
Az írásbeli központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben (Szakszolgálati FAM szerelés) megadott
követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%