OKJ-s szakmai képzések gyakorlati órái és a szakmai vizsgák megtartására a veszélyhelyzet végét követően kerül sor!

!!!FONTOS!!! A veszélyhelyzetet követően:
– az online oktatás, kontaktórás jelenléti képzésre vált át!
– a gyakorlati oktatásokat 
tanműhelyeinkben szervezzük meg!
Kérdéseik esetén kérjük keressenek minket bizalommal: 06-30/859 2080, 06-30/362-8298, 06-20/962-40-96

Robbanásbiztos berendezés kezelője
OKJ tanfolyam

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A031
A szakképesítés azonosító száma: 52 522 03

Indulás

2020.05.04. – ONLINE

Kontaktórás helyszín

Székesfehérvár

Időtartam

3 hónap

Teljes költség*

183.500.- Ft

*Tartalmazza az oktatás (elmélet+gyakorlat+tankönyv) és a vizsgáztatás
(modulzáró+OKJ vizsga) teljes költségét! Nincsenek váratlan, rejtett kiadások!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolat felvételt szolgálja!

  • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 120

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú), gépész és/vagy vegyipari területen eltöltött 3 év gyakorlati idő

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 80%

Gyakorlati képzési idő aránya: 20%

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
7524Épületvillamossági szerelő, villanyszerelőRobbanásbiztos berendezés kezelője
7321 LakatosRobbanásbiztos berendezés kezelője
7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor)
karbantartója, javítója
Robbanásbiztos berendezés kezelője
7334Mechanikaigép-karbantartó, -javító
(műszerész)
Robbanásbiztos berendezés kezelője
7341 Villamos gépek és készülékek
műszerésze, javítója
Robbanásbiztos berendezés kezelője
8211Mechanikai gép összeszerelőRobbanásbiztos berendezés kezelője
8212Villamos berendezés összeszerelőRobbanásbiztos berendezés kezelője

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A robbanásbiztos villamos berendezés kezelés, szerelés keretében a szakember robbanásveszélyes, vagy később annak minősített környezetben elosztó-berendezést, erős- és gyengeáramú vezetékhálózatot, fűtőkábelt, érzékelő-, vezérlő- és szabályozókészüléket, világítási berendezést és készüléket, valamint ezen helyeken található gépészeti berendezéseket, villámhárító berendezést létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések kezelését elvégzi.

A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel, villamos gépet, készüléket létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi. Gépészeti berendezések szerelése során a helyi technológiai igényeket kiszolgáló gépészeti berendezést létesít és felülvizsgál, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi.

Robbanásbiztos berendezéseket üzembe helyez, üzemeltet, ellenőriz, karbantart. Munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zónabesorolási szabályokat betartja. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok, és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. Biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartja, betartatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • robbanásveszélyes térségben (robbanóanyagok kivételével) alkalmazott villamos, és gépészeti gyártmányokat létesíteni, felülvizsgálni, karbantartani, javítani és felújítani, berendezéseket kezelni
  • robbanásbiztos villamos és gépészeti berendezéseket üzembe helyezni, üzemeltetni, felülvizsgálni
  • robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zóna-besorolási szabályokat betartani, betartatni
  • biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartani, betartatni
  • gázkoncentráció-mérő készüléket (gyártmány), illetve gázkoncentráció-mérő rendszert kezelni (üzemeltetni) felülvizsgálni, karbantartani és javítani
  • gázkoncentráció-mérést végezni
  • munkatevékenységet dokumentálni
  • üzemeltetés, kezelés, felülvizsgálat során hibákat feltárni.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
11284-12Robbanásbiztos berendezés kezelése

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak:

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11284-12Robbanásbiztos berendezés kezeléseírásbeli, gyakorlati

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Robbanásbiztos gyártmány felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:
– Adott robbanásbiztos gyártmány felülvizsgálatának, ellenőrzésének, hibafeltárásának elvégzése, szükség szerinti javítása;
– A berendezés, készülék működőképességének bemutatása;
– Üzemi próba végrehajtása;
– A berendezés, készülék ellenőrző mérésének elvégzése, jegyzőkönyvkészítés;
– Az elvégzett komplex tevékenység dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Robbanásbiztos szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Alapfogalmak, robbanásveszélyes térségek, helyiségek, szabadterek berendezései, követelmények, védelmi módok, vizsgálati módszerek, gázkoncentráció mérés tananyagból.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Robbanásbiztos berendezések szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%