Pénzügyi ügyintéző

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A036
A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04

Indulás

Érdeklődjön!

Helyszín

Székesfehérvár

Időtartam

Érdeklődjön!

Teljes költség*

Érdeklődjön!

*Tartalmazza az oktatás és a vizsgáztatás teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolat felvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 70%

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti
ügyintéző kivételével)
Pénzügyi asszisztens
Pénzügyi koordinátor
Pénzügyi referens
Pénztáros
Számlaellenőr
4122Bérelszámoló Bérszámfejtő
Bérügyi adminisztrátor
4123Pénzügyi, statisztikai, biztosítási
adminisztrátor
Vállalati pénztáros
Pénzügyi nyilvántartó
Számlázási ügyintéző
Számviteli adminisztrátor
4112Általános irodai adminisztrátorIrodai adminisztrátor
4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő
4131Készlet- és anyagnyilvántartóKészlet- és anyagnyilvántartó

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pénzügyi ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,
 • elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket,
 • ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat,
 • ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,
 • adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni,
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,
 • részt venni a befektetési döntések előkészítésében,
 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni,
 • irodai szoftvereket használni,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma:megnevezése:
11504-16
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

10147-12

Gazdálkodási feladatok ellátása
11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma:megnevezése:a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége:
11504-16
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

gyakorlati, írásbeli
10147-12

Gazdálkodási feladatok ellátása
írásbeli
11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus bevallás
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat előleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%