Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A027
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 54 344 01

Indulás

Érdeklődjön!

Helyszín

Székesfehérvár

Időtartam

Érdeklődjön!

Teljes költség*

Érdeklődjön!

*Tartalmazza az oktatás és a vizsgáztatás teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolatfelvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 70%

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti
ügyintéző kivételével)
Pénzügyi asszisztens
Pénzügyi koordinátor
Pénzügyi referens
Pénztáros
Számlaellenőr
Pénzügyi projektmenedzser
4122BérelszámolóBérszámfejtő
Bérügyi adminisztrátor
3614Számviteli ügyintézőFőkönyvi könyvelő
Főkönyvi munkatárs
Számviteli előadó
4121Könyvelő (analitikus)Analitikus könyvelő
Analitikus nyilvántartó
Anyagkönyvelő
Banki könyvelő
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő
4123Pénzügyi, statisztikai, biztosítási
adminisztrátor
Vállalati pénztáros
Pénzügyi nyilvántartó
Számlázási ügyintéző
Számviteli adminisztrátor
4112Általános irodai adminisztrátorIrodai adminisztrátor
4136Iratkezelő, irattárosIratkezelő
4131Készlet- és anyagnyilvántartóKészlet- és anyagnyilvántartó
3910Egyéb ügyintézőPályázatíró asszisztens
Uniós projektek ügyintézője
Projektmenedzser asszisztens

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
 • elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket
 • ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat
 • ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
 • adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
 • részt venni a befektetési döntések előkészítésében
 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
 • könyvelési feladatokat ellátni
 • értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • vezetni az analitikus nyilvántartásokat
 • elszámolni a termelési költségeket
 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
 • közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában
 • számítógépes programcsomagokat használni
 • irodai szoftvereket használni,
 • közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a programlezárásáig
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma:megnevezése:
11504-16
10147-12
11505-12
10149-12
11506-16
11501-16
11502-12
11498-12
11499-12
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
Gazdálkodási feladatok ellátása
Könyvelés számítógépen
Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai
Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
Projektfinanszírozás
Projektfolyamatok követése
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma:megnevezése:
11504-16
10147-12
11505-12
10149-12
11506-16
11501-16
11502-12
11498-12
11499-12
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
Gazdálkodási feladatok ellátása
Könyvelés számítógépen
Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai
Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
Projektfinanszírozás
Projektfolyamatok követése
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
gyakorlati
írásbeli
gyakorlati
írásbeli
írásbeli
esettanulmány készítése
esettanulmány készítése
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

1. rész:
Számítógépes könyvelés és analitika készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
Integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

2. rész:
Elektronikus bevallás
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

3. rész:
Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével
A vizsgafeladat ismertetése:
Meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.
Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés.
Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

1. rész:
A vizsgafeladat ismertetése:
Az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

2. rész:
A vizsgafeladat ismertetése:
A tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete

1. rész:
A vizsgafeladat ismertetése:
A vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

2. rész:
A vizsgafeladat ismertetése:
A könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

3. rész:
A vizsgafeladat ismertetése:
Az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%