Logisztikai ügyintéző

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A003
A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01

Indulás

érdeklődjön!

Helyszín

Székesfehérvár

Időtartam

érdeklődjön!

Teljes költség*

érdeklődjön!

*Tartalmazza az oktatás és a vizsgáztatás teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolatfelvételt szolgálja!

  • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 60%

Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3623Anyaggazdálkodó, felvásárlóLogisztikai ügyintéző
Anyag logisztikus

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A logisztikai ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni
  • tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
  • kezelni a reklamációs eseteket
  • elvégezni a raktári tevékenységgel kapcsolatos teendőket
  • az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni
  • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni
  • kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel
  • döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet
  • munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
11507-12
11508-12
10032-12
10034-12
10035-12
10036-12
11498-12
11499-12
11500-12
Az áruforgalom lebonyolítása
Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
Marketing
A logisztikai ügyintéző feladatai
Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
Termelési és nagykereskedelmi raktározás
Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11507-12
11508-12
10032-12
10034-12
10035-12
10036-12
11498-12
11499-12
11500-12
Az áruforgalom lebonyolítása
Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
Marketing
A logisztikai ügyintéző feladatai
Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
Termelési és nagykereskedelmi raktározás
Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli, szóbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

1. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
A vizsgafeladat ismertetése:
Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

2. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: A logisztika feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Az árutovábbítással, fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos okmányok kiállítása, az eladói teljesítést igazoló okmányok (hatósági engedélyek, finanszírozási okmányok, számlák stb.) felismerése, értelmezése, homogén illetve kombinált fuvarozási díjszámítás elvégzése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

1. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: A logisztika feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása
Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével
Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével
Rendelésütemezési feladatok
Lean elvek megjelenítése a folyamatokban
Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP)
Logisztikai döntések költségeinek értékelése
Kisértékű termékek beszerzési folyamata
Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai
A logisztikai minőség fogalma
A minőség mérési és fejlesztési módszerei
TEN-hálózat és hazai szakaszai

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

1. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
A vizsgafeladat ismertetése:
A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei
Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei
Kötött helyes és szabad helyfoglalásos betárolás feltételei, jellemzői
A készletkezelés szabályai
Az árurendelés elemei, folyamata
A leltározás folyamata, leltározás dokumentumai
Selejtezés és leértékelés
A vevőkiszolgálás elemei
Raktári anyagmozgató berendezések
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Áruazonosító rendszerek és jellemzőik
A veszélyes áru kezelése, tárolása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

2. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer
A vizsgafeladat ismertetése:
A logisztikai rendszer felépítése
Lean elvek
A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei
A kiszolgálási színvonal és mérése
A disztribúciós csatornák sajátosságai
A rendelés feldolgozás folyamata
A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok
A termelésirányítás rendszere
A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei
Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei
Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja
Szavatosság, jótállás és termékfelelősség
Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %