Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
OKJ tanfolyam

(Mérőhelyi + csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelés)

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A054
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 04
A képzést 2020. szeptemberében tervezzük indítani! 

Indulás

2020. szeptember

Helyszín

Székesfehérvár

Ütemezés

hétköznapi és hétvégi napokon

Teljes költség*

134.500.- Ft

*Az ár tartalmazza az oktatás (elmélet+gyakorlat), a FAM egyéni védőeszközök +
szerszámok használatát, és a vizsgáztatás (modulzáró+OKJ vizsga) teljes költségét!
Nincsenek váratlan, rejtett kiadások! Minden szükséges FAM eszközt és szerszámot, a gyakorlathoz szükséges tanpályát is intézményünk biztosítja a képzésben résztvevőknek!  Szeretettel várjuk Önöket!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolatfelvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

FAM képzéseink támogatói:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 40

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: –

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú erősáramú végzettség,
és a “Továbbá szakmai előképzettségként
. . .”  – kattintásra legördülő –  fejezetben foglaltak.

Előírt gyakorlat: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 30%

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

Továbbá szakmai előképzettségként a következők fogadhatók el (kattintson ide):

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján:

 • 625 számú Villanyszerelő,
 • 503 számú Villanyszerelő,
 • 505 számú Villanyszerelő leágazásai,
 • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
 • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
 • 505-3 Vasútvillamossági szerelő,
 • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,
 • 506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján:

 • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
 • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

 • (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
 • (36.) Épületvillamossági technikus,
 • (42.) Villamosgép és berendezési technikus,
 • (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján,

 • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
 • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 • 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
 • 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,
 • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

 • villamosenergiaipari munkák végzésére képesít,

Mérnök:

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

 • villamos művek,
 • villamos gépek,
 • villamos energetika,
 • épületvillamosítás,

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
7343
Elektromoshálózat-szerelő, -javító

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

7524
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelőKisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő feladata szerelési, karbantartási munkálatok végzése kisfeszültségű villamos fogyasztásmérő berendezéseken, valamint csatlakozó szerelési és közvilágítási munkálatok elvégzése üzemzavar megelőzési, javítási, és karbantartási célból, kisfeszültségű villamos fogyasztói hálózaton, a hálózat kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • feszültség alatt kicserélni a kisfeszültségű fogyasztásmérő berendezés készülékeit (pl. fogyasztásmérő, áramváltó,kismegszakító, gyűjtősín, mágneskapcsoló, sorkapocs)
 • hibát keresni és javítani kisfeszültségű közvetlen és áramváltós fogyasztásmérő berendezéseken
 • feszültség alatt kisfeszültségű közvilágítási készüléket, lámpatestet cserélni
 • csatlakozó szerelési munkálatokat végezni
 • munkája során betartani a FAM munkavégzés szabályait
 • munkája során betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat
 • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
 • betartani a hibavédelmi (érintésvédelmi) szabályokat
 • baleset esetén az előírások szerint eljárni

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
11274-12
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés

11273-12Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelés

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11274-12
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés

gyakorlati
11273-12
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelésgyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

1. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati vizsgán a jelölt feszültség alatti mérőhelyi szerelési feladatot old meg a FAM előírások szerint

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

2. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelés
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati vizsgán a jelölt feszültség alatti csatlakozó- és közvilágítási szerelési feladatot old meg a FAM előírások szerint

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: FAM Szabályzat, valamint a mérőhelyi, és a csatlakozó- és közvilágítási FAM tevékenységekkel kapcsolatos elméleti ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás az Országos FAM Bizottság gondozásában összeállított feladatbank kérdéseiből összeválogatott tesztsor kérdéseire

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%