Irodai asszisztens

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A002
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 54 346 01

Indulás

érdeklődjön!

Helyszín

Székesfehérvár

Időtartam

érdeklődjön!

Teljes költség*

érdeklődjön!

*Tartalmazza az oktatás és a vizsgáztatás teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolatfelvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
4112Általános irodai adminisztrátorAdminisztrációs ügyintéző
Alapítványi ügyintéző
Bírósági adminisztrátor
Bírósági írnok
Dokumentációs ügyintéző
Hirdetési adminisztrátor
Írnok
Műhelyírnok
Office coordinator
Sajtófigyelő adminisztrátor
Szállodai adminisztrátor
Tanfolyami adminisztrátor
Tanszéki adminisztrátor
Tanulmányi adminisztrátor
Ügyészségi adminisztrátor
Üzemírnok
4134Humánpolitikai adminisztrátorBeléptetési ügyintéző (munkaügyi)
Emberierőforrás-ügyintéző
Humánerőforrás-ügyintéző
Humánerőgazdálkodási ügyintéző
Humánpolitikai ügyintéző
Munkaügyi előadó
Munkaügyi nyilvántartó
Munkaügyi ügyintéző
Személyiadat nyilvántartó
Személyi nyilvántartó
Személyzeti adminisztrátor
Tagnyilvántartó
Tanuló nyilvántartó
3221Irodai szakmai irányító, felügyelőIktatásirányító
Irodai ügyvitel-irányító
Irodakoordinátor

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az Irodai asszisztens gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • adatbeviteli feladatot végezni
 • táblázatba, adatbázisba adatokat tölteni fel, frissíteni, korrigálni
 • kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal
 • adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni
 • adatokat jeleníteni meg grafikon, diagram segítségével
 • kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni
 • dokumentumszerkesztési feladatokat végezni
 • adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában
 • iratokat és dokumentumokat kezelni
 • ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni
 • gyorsírással rögzített üzeneteket átvenni és továbbítani
 • gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetőt, kivonatos jegyzőkönyvet készíteni
 • kapcsolatot tartani a szervezet egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá a szervezet külső partnereivel.
 • gazdálkodási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni
 • jelentéseket kimutatásokat, beszámolókat stb. készíteni irányítással
 • elkészíteni a programok, rendezvények, tanácskozások szervezéséhez szükséges dokumentumokat, háttéranyagokat
 • ellátni a szervezet irodai-ügyviteli munkaterületén az asszisztensi feladatokat
 • a szervezet működtetéséhez, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni hagyományosan és számítógépes ügyviteli programcsomag alkalmazásával

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
10067-12Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés
10070-12Munkahelyi kommunikáció
10066-12Gazdálkodási alapfeladatok
10068-12Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés
10069-12Irodai asszisztensi feladatok
11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12Foglalkoztatás II.
11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma:megnevezése:a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége:
10067-12Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelésgyakorlati
10070-12Munkahelyi kommunikációírásbeli, szóbeli
10066-12Gazdálkodási alapfeladatokszóbeli
10068-12Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetésgyakorlati
10069-12Irodai asszisztensi feladatokírásbeli, szóbeli
11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

1. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum szerkesztése és a kapcsolattartás szabályainak alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése:
A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott nyomtatott formátumú szöveget és megadott adatokat – 150 leütés/perc sebességgel – begépeli; a dokumentumot megszerkeszti az üzleti, hivatali élet leveleinek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; forrásfájlban előkészített táblázatot vagy adatbázist készít utasítások alapján, valamint felhasználja adatait a dokumentummal összefüggésben; számítógépen előkészített forrásfájlban megadott 10-12 kérdésre (szituációra) számítógép alkalmazásával ad választ a dokumentum tartalmával, funkciójával összefüggésben a dokumentumkészítés, az irat- és irodai eszközkezelés, valamint a munkahelyi kommunikáció témaköréből

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

2. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: Jegyzőkönyv készítése gyorsírás alkalmazásával
A vizsgafeladat ismertetése:
A jelölt egy kb. 600 szótag terjedelmű szöveget 120 szótag/perc sebességű diktátum után gyorsírással lejegyez, amelyből szövegszerkesztővel áttételt készít; az áttett dokumentumot kiegészíti a megadott jegyzőkönyvi adatokkal és forrásfájlban előkészített 1500-2000 leütés terjedelmű szövegrésszel, valamint kb. 1500-2000 leütés terjedelmű további jegyzőkönyvi hozzászólásokat tartalmazó szöveget legépel; a teljes dokumentumból kb. 70%-os mértékű kivonatot készít, nyelvi, nyelvhelyességi szempontból stilizálja és megszerkeszti a jegyzőkönyv készítésének tartalmi és formai szabályai alapján; a jegyzőkönyv tartalmához kapcsolódóan 8-10 utasítás szerint számítógépen további dokumentumot készít, mely lehet – táblázatot is magában foglaló – kimutatás, feljegyzés, emlékeztető, jelentés, beszámoló, információs dokumentum stb.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

3. rész:
A vizsgafeladat megnevezése: Ügyviteli szoftverkezelés
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó által tanult és alkalmazott – dokumentumkezelésre, iktatásra, költségek, határidők, készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házipénztár kezelésére, ügyfél- és partnerlisták vezetésére stb. alkalmas – számítógépes ügyviteli szoftver funkcióinak megfelelően dokumentum vagy nyilvántartás, lista, jegyzék stb. készítése, nyomtatvány, bizonylat stb. előállítása a gazdálkodási és az irodai asszisztensi feladatok témaköréből.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szervezeti dokumentumok készítése önálló fogalmazással
A vizsgafeladat ismertetése:
A szervezet működéséhez, gazdasági, üzleti tevékenységéhez kapcsolódó vagy a vezető szakmai programjának koordinálását, partnerkapcsolatok ápolását szolgáló külső vagy belső irat, kapcsolattartó levél, információs dokumentum, reklám- vagy tájékoztató anyag, körlevél vagy prezentáció készítése önálló fogalmazással a megadott tartalmi szempontok és információk alapján

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:
Válaszadás a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekreA vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül a 10067-12 Gépírás és dokumentumszerkesztés, iratkezelés modul dokumentumkezelésre, a dokumentumok fajtáira, készítésének követelményeire vonatkozó, valamint a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció, továbbá a 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok és a 10069-12 Irodai asszisztensi feladatok modulok témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%