Hulladékválogató- és feldolgozó

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A010
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 21 851 02

Indulás

érdeklődjön!

Helyszín

érdeklődjön!

Időtartam

érdeklődjön!

Teljes költség*

érdeklődjön!

*Tartalmazza az oktatás és a vizsgáztatás teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolatfelvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 120

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat:               –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 30%

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
9212HulladékosztályozóElektronikai hulladékválogató, -feldolgozó
Hulladékosztályozó munkás
Hulladékválogató

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A hulladékválogató és -feldolgozó alapvető feladata az anyagában kevert, valamint az ipari feldolgozásnak nem megfelelő idegen anyagokkal kevert hulladékok szétválogatása. A válogatási feladat végezhető gépi vagy kézi úton, vagy a két mód együttes alkalmazásával. A válogatás célja, hogy homogén, ipari felhasználásra alkalmas hulladék keletkezzen a válogatás után. A válogatott hulladékok ezt követően feldolgozásra kerülnek, melynek célja a felhasználókhoz történő hulladék-továbbítás előkészítése, egységrakomány képzése, bálázása.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • a munkavégzés során a rakodási, tárolási, válogatási szabályokat, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokat a biztonságos munkavégzés érdekében betartani,
 • ellenőrizni a válogató- és feldolgozógépek biztonságos működését,
 • ellenőrizni az egyéni és kollektív védőeszközök meglétét és állapotát,
 • betartani és betartatni a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat,
 • gondoskodni a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról,
 • ellenőrizni a beérkező hulladékokat, szükség esetén mintát venni azokból,
 • gondoskodni a hulladékok szabvány szerinti válogatásáról,
 • gondoskodni a hulladékok egységrakomány képzéséről,
 • betartani a technológiai utasításokat és ellenőrizni a szelektív hulladékok minőségét,
 • közreműködni a veszélyt jelentő hibák kijavításában.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
10868-12Hulladékválogatás és -feldolgozás

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10868-12Hulladékválogatás és -feldolgozásszóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hulladékválogató és -feldolgozó feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Egy hulladékválogató-szalag biztonságos működtetése
Kevert állapotú hulladékok kézi úton történő válogatása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a Szakmai követelményekben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%