Erősáramú berendezések felülvizsgálója OKJ tanfolyam

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A029
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 02

Indulás

2020.11.03. – Bpest (Rátai A.)
2020.11.14. – Bpest (Horogh Gy.)
2020.11.26. – Szfvár (Kontyos F.)

Ütemezés

Rátai A. – hétfőnként
Horogh Gy. – szombatonként
Kontyos F. – csütörtökönként

Időtartam

90 tanóra/9 alkalom

Teljes költség*

158.500.- Ft

*Tartalmazza az oktatás (elmélet+gyakorlat+tankönyv) és a vizsgáztatás
(modulzáró+OKJ vizsga) teljes költségét! Nincsenek váratlan, rejtett kiadások!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolat felvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 90

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: –

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő és a “Továbbá szakmai előképzettségként . . .”  – kattintásra legördülő –  fejezetben foglaltak.

Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 90%

Gyakorlati képzési idő aránya: 10%

Továbbá szakmai előképzettségként a következők fogadhatók el (kattintson ide):

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

 • 625 számú Villanyszerelő,
 • 503 számú Villanyszerelő,
 • 505 számú Villanyszerelő leágazásai
 • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
 • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
 • 505-3 Vasút villamossági szerelő,
 • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,
 • 506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
 • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő
 • a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
 • a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
 • a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
 • a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,
 • (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
 • (36.) Épületvillamossági technikus,
 • (42.) Villamos gép és berendezési technikus,
 • (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

 • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
 • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 • 52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,
 • 07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,
 • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
 • szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:
 • villamos energiaipari munkák végzésére képesít,
 • villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;
 • az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
 • villamos művek,
 • villamos gépek,
 • villamos energetika,
 • épületvillamosítás,

amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből

 • Elosztó berendezések és védelmek
 • Védelmek és automatikák
 • Túláramvédelem
 • Kapcsolástechnika
 • Nagyfeszültségű technika és berendezések
 • Szigeteléstechnika
 • Villamos művek
 • Villamosenergia-átvitel
 • Villamos energetika
 • Villamosenergia-ellátás
 • Villamos gépek és alkalmazások
 • Villamos energia kisfeszültségű készülékei
 • Villamos kapcsolókészülékek
 • Villamos készülékek
 • Energetikai villamos készülékek és berendezése
 • Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
 • Épületenergetika

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
7524Épületvillamossági szerelő, villanyszerelőErősáramú berendezések felülvizsgálója

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Erősáramú villamos berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • hatályos jogszabály szerint felülvizsgálni az erősáramú villamos berendezéstellenőrizni, megvizsgálni az előírt
 • dokumentációk meglétét, és azokat a felülvizsgálatban felhasználni  (tűzveszélyességi osztályba sorolás, áramköri rajzok, érintésvédelmi minősítő iratok, villámvédelmi minősítő iratok, Ex és CE bizonylatok)
 • villamos berendezést tűzveszélyességi osztályba sorolással, az érvényes szabványokkal összevetni
 • általános védőintézkedéseket ellenőrizni
 • energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőrizni
 • épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálni
 • vezetékhálózatok szigetelési ellenállását mérni
 • hiány esetén áramköri rajzokat felvételezni
 • hiány esetén – tájékoztató jelleggel – helyiséget, szabadteret tűzveszélyességi osztályba sorolni
 • áramköri rajzok alapján túláramvédelmet értékelni
 • hibákat tár fel, azokat minősíteni
 • mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni
 • felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készíteni

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
11268-12Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11268-12Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:
Energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőrzi
Épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálja
Hibákat tár fel, azokat minősíti
Áramköri rajzokat felvételez
Túláramvédelmet értékel
Vezetékhálózatok szigetelési ellenállását méri
Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata tesztfeladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Tesztfeladat:
A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése
Tűz- és robbanásveszélyesség
A felülvizsgálati rendszer és a felülvizsgálati eljárás
Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
Villamos hálózatok felépítése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:
A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése
Tűz- és robbanásveszélyesség
A felülvizsgálati rendszer és a felülvizsgálati eljárás
Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
Villamos hálózatok felépítése
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése
Villamos anyagok, szerelvények, berendezések ismerete
Villamos célműszerek használata
Villamos mérések
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%