Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(Építésianyag-előkészítő gép kezelője)

Nyilvántartásba-vételi száma: E-000952/2014/A017
A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02

Indulás

Kérjük érdeklődjön!

Helyszín

Kérjük érdeklődjön!

Időtartam

Kérjük érdeklődjön!

Teljes költség*

Kérjük érdeklődjön!

*Tartalmazza az oktatás és a vizsgáztatás teljes költségét!

Információ és jelentkezés

A jelentkezésilap kitöltése nem jelent kötelezettséget, a kapcsolatfelvételt szolgálja!

 • Kérjük, amennyiben hozzájárul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon kezeljük személyes adatait, kattintson a négyzetbe!

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 60

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (ennek hiányában kompetencia felmérés kérhető)

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
8143Cement-, kő- és egyéb
ásványianyag-feldolgozó gép
kezelője
Építési anyagelőkészítő gép kezelője

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek)
  áttekintésére;
 • a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;
 • a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;
 • üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;
 • építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni,
  működtetni;
 • a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;
 • az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;
 • gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel
  rendelkezik) kezelni, felügyelni;
 • a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;
 • alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

Azonosító számamegnevezése
10443-16Gépkezelő általános ismeretei
10447-16Építésianyag-előkészítő gépkezelő speciális feladatai

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak:

azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-16

Gépkezelő általános ismeretei
írásbeli
10447-16Építésianyag-előkészítő gépkezelő
speciális feladatai
gyakorlati

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet.
Építési anyagelőkészítő gépet működtet.
Építési anyagelőkészítő géppel munkavégzést hajt végre.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %